Privacy Statement

Parentix vindt het van groot belang haar klanten te informeren over het gebruik van
persoonsgegevens van haar klanten. Daarom heeft Parentix dit privacy statement opgesteld.
Parentix verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening en om klanten
van een zo goed mogelijke service te voorzien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitvoering
van overeenkomsten en diensten geleverd door Parentix. Ook indien u een abonnement
neemt op de nieuwsbrief (of andere uitgaven) van Parentix of uw belangstelling voor het
ontvangen van aanbiedingen van Parentix op andere wijze heeft bekendgemaakt, worden
gegevens verwerkt door Parentix. De gegevens worden te allen tijde met zorg verwerkt,
beveiligd en worden nooit aan derden verstrekt, tenzij de wet dit bepaalt of op grond van
een rechtelijke uitspraak die niet langer aanvechtbaar is.
Parentix houdt tevens gegevens bij van bezoekers op haar website met als doel de inrichting
van de website te optimaliseren. Hierbij maakt Parentix gebruik van het IP-adres van uw
computer. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens of andere
gegevens op grond waarvan u identificeerbaar bent. Tevens kan Parentix op haar website
gebruik maken van cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken, het
gebruik van de website te analyseren en informatie over haar klanten te verzamelen. Indien
u het aanbrengen van cookies op uw computer niet toestaat, kan het zijn dat bepaalde
functionaliteiten diensten niet beschikbaar zijn. Parentix is hiervoor nooit aansprakelijk.
Parentix houdt bij het aanbieden van informatie zoveel mogelijk rekening met uw
voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie, nieuwsbrieven of
andere aanbiedingen van Parentix, kunt u zich vanzelfsprekend afmelden via onze website of
andere beschikbare communicatiekanalen. Tevens kunt u Parentix verzoeken om inzage in
de persoonlijke informatie die Parentix over u heeft en kunt u verzoeken om informatie te
laten wijzigen, indien gegevens niet correct zijn. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan
Parentix B.V., Joan Muyskenweg 40-44, 1114 AN Amsterdam-Duivendrecht. Via mail of
telefoon kan uiteraard ook, deze gegevens vindt u op onze website. Ook indien u vragen
heeft over de manier waarop Parentix omgaat met uw gegevens, kunt u op dit adres terecht.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Parentix B.V., Joan Muyskenweg 40-44,
1114 AN Amsterdam-Duivendrecht. De verwerking van persoonsgegevens is overeenkomstig
de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming
persoonsgegevens in Den Haag.

Parentix behoudt zich het recht voor dit privacy statement op elk gewenst moment te
wijzigen.

Dit privacy statement is laatst gewijzigd op 31 januari 2014.

rogier_nimwegen1Hebt u een vraag, wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen?

Rogier van Nimwegen
sales@scalable.nu
088-0087090

Hebt u een vraag?